ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
سخنرانان کنگره

1- Seriwat Saminpanya (تایلند)
با موضوعات:
الف- عناصر کمیاب در کروندوم جواهری : کاربرد در گوهرشناسی و زمین شناسی
ب- منشأهای متفاوت یاقوت قرمز و یاقوت کبود مشتق شده از میانبارهای کانیهای همراه آنها
ج- ویژگیهای گوهرشناسی و کانی شناختی چوب های سنگ شده در تایلند و میانمار
تاریخ درج : شنبه 30 آذر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2425
آخرين تاريخ بازديد :26 مرداد 1397  14:27
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :