ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 


محورهای گردهمایی:

1- زمین شناسی و معدن
الف- پتانسیل گوهرها در ایران
، خاورمیانه و سایر نقاط جهان 
ب- خاستگاه زمین شناسی گوهرها 
پ- روشهای اکتشافی 
گوهرها 
ت- اکتشاف 
گوهرها : 1) الماس، یاقوت، زمرد - 2) فیروزه، عقیق و سایر
ث- استراتژی اکتشاف 
گوهرها در ایران
ج- روشهای بهینه در استخراج 
گوهرها 

2- گوهر شناسی و استانداردها
الف- گوهرشناسی و درجه بندی گوهرهای رنگی
ب- شناسایی و درجه بندی الماس
پ- استانداردهای جهانی و داخلی

3- آموزش
الف- نقش آموزش و پژوهش گوهر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی
ب- نقش سازمان فنی- حرفه ای و دیگر سازمان ها در آموزش گوهر 
پ- استانداردهای آموزشی 
گوهرها 

4- صنعت و تولید
الف- تکنولوژی های پیشرفته تراش گوهرها 
ب- تکنولوژی های پیشرفته فرآوری جهت جلوگیری از اتلاف گوهر در مراحل مختلف تولید
پ- تکنولوژی های پیشرفته بهسازی 
گوهرها 
ت- کاربردهای مدرن 
گوهرها 
ث- تولید بلورهای مصنوعی
ج- نقش مشاغل خانگی در هنر- صنعت گوهر ، ظرفیت های هنر- صنعت گوهر در اشتغالزایی

5- تجارت و کار آفرینی
الف- تجارت جهانی گوهرها 
ب- تجارت 
گوهرها در ایران
پ- نقش تشکل های صنفی در کارآفرینی و تجارت گوهر
ت- مقایسه مقررات واردات و صادرات 
گوهرها در کشورهای مختلف
ث- آئین نامه ها و دستورالعمل های 
واردات و صادرات گوهرها 
ج- بررسی تعرفه های گمرکی در زمینه 
گوهرها و ارائه راهکار در تفکیک این تعرفه ها
چ- بررسی بازارهای هدف (داخلی و خارجی) برای تولیدات ایرانی
ح- راهکارهای بهینه در مدیریت تولید و تجارت گوهر
خ- فرصت های سرمایه گذاری

تاریخ درج : چهارشنبه 20 آذر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 1910
آخرين تاريخ بازديد :25 مرداد 1397  9:45
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :