ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

مراکز بین المللی:
تایلند (AIGS)
تاجیکستان
 افغانستاندانشگاه ها
دانشگاه های داخلی:

تبریز               

تربیت مدرس  

شهیدبهشتی 


آزاد اسلامی   


ارگان ها

وزارتخانه های مرتبط:
وزارت علوم                                                          
وزارت صنعت معدن و تجارت  

سازمان ها:
مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  
سازمان ملی استاندارد
 
سازمان توسعه تجارت ایران         

سازمان فنی حرفه ای کشور    
   

سازمان میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی(معاون صنایع دستی)   


 انجمن ها

انجمن های داخلی:

کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و سنگهای قیمتی

 

 

بخش خصوصی 
شرکت فن آوران زرین                                


شرکت زمین کاوان الوند
                                


شرکت صنایع و گردشگری پرشین یاقوت       


شرکت آرگو                                                     


شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 


تاریخ درج : يکشنبه 20 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3133
آخرين تاريخ بازديد :25 مرداد 1397  9:45
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :